Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi (18/03- 20/03)


Thân chào chư vị đại hiệp, nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn trên con đường chinh phục giang sơn bá chủ giang hồ của các quý đại hiệp, Dung Nhi xin gửi đến chư vị các sự kiện hấp dẫn sắp được diễn ra với các phần thưởng cực kỳ HOTTT!

  

1. THẦN TÀI GIÁNG LỘC

- Thời Gian: Từ 0h ngày 18/03 đến hết ngày 20/03/2020

- Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, mua đúng gói Vàng tương ứng sẽ nhận được Mảnh Ngọc, Rương Trang Bị - Vũ Khí - Trang Sức Đỏ và x300% vàng

- Phần Thưởng: 

GÓI VÀNG Phần Thưởng Số Lượng Giới Hạn Lần Nạp
Gói 100 Vàng (180 GOSU)
Vàng 300
3
Thần Vũ 20
Gói 250 Vàng (450 GOSU)
Vàng 750
3
Huyết Phượng Hoàng 10
Gói 500 Vàng (900 GOSU)
Vàng 1500
3
Hồn Phượng Hoàng 10
Gói 1000 Vàng (1800 GOSU)
Vàng 3000
5
Mảnh Ngọc 8
Rương mảnh Trang Bị Đỏ (5 - 10 mảnh) 10
Rương Trang Bị Hồng Hoang (10 mảnh) 3
Gói 2500 Vàng (4500 GOSU)
Vàng 75000
5
Mảnh Ngọc 20
Rương mảnh Vũ Khí Đỏ (5 mảnh) 15
Rương vũ khí Hồng Hoang (10 mảnh) 3
Gói 5000 Vàng (9000 GOSU)
Vàng 15000
5
Mảnh Ngọc 40
Rương mảnh Trang Sức Đỏ (5 - 10 mảnh) 20
Rương Trang Sức Hồng Hoang (10 mảnh) 3

 

 

 

Mảnh Ngọc dùng để tham gia SK Hoán Đổi Thần Phù 8 sang 9

 

2. HOÁN ĐỔI HỘ PHÙ - THẦN PHÙ 10

- Thời Gian: Từ 0h ngày 18/03 đến hết ngày 20/03/2020

Phạm Vi: Tất cả máy chủ

Nội Dung: Trong thời gian SK, đại hiệp có thể dùng Hộ Phù I - II -III, Thần Phù 5 và Vàng để đổi sang Hộ Phù II - III - IV và Thần Phù 6. Đặc biệt, chư vị có thể dùng Thần Phù 6, 7, 8,9 với Mảnh Ngọc để đổi Thần Phù 7, 8, 9, 10

Vật Phẩm Đổi Số Lượng Vật Phẩm Tốn Số Lượng Vật Phẩm Cần Đổi Số Lượng
Hộ Phù I 10 Vàng 260 Hộ Phù II 10
Hộ Phù II 5 Vàng 700 Hộ Phù III 5
Hộ Phù III 5 Vàng 900 Hộ phù IV 5
Hi Kim Phù Văn 1 Vàng 1500 Dung Kim Phù Văn 1
Triền Nhiễu Phù Văn 1 Vàng 1500 Tế Nhật Phù Văn 1
Trảo Trạch Phù Văn 1 Vàng 1500 Hoàng Tuyền Phù Văn 1
Lôi Hoả Phù Văn 1 Vàng 1500 Phụng Viêm Phù Văn 1
Địa Chấn Phù Văn 1 Vàng 1500 Sơn Băng Phù Văn 1
Thái Âm Tinh Phù 1 Vàng 1500 Tham Lang Tinh Phù 1
Dung Kim Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 15 Chân Kim Phù Văn 1
Tế Nhật Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 15 Tham Thiên Phù Văn 1
Hoàng Tuyền Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 15 Long Thuỷ Phù Văn 1
Phụng Viêm Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 15 Tuyệt Viêm Phù Văn 1
Sơn Băng Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 15 Lạc Thạch Phù Văn 1
Tham Lang Tinh Phù 1 Mảnh Ngọc 15 Cự Môn Tinh Phù 1
Chân Kim Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 40 Thần Khí Phù Văn 1
Tham Thiên Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 40 Thần Thụ Phù Văn 1
Long Thuỷ Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 40 Thần Vụ Phù Văn 1
Tuyệt Viêm Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 40 Thần Phần Phù Văn 1
Lạc Thạch Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 40 Thần Thạch Phù Văn 1
Cự Môn Tinh Phù 1 Mảnh Ngọc 40 Thất Sát Tinh Phù 1
Thần Khí Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 70 Thánh Khí Phù Văn 1
Thần Thụ Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 70 Thánh Thụ Phù Văn 1
Thần Vụ Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 70 Thánh Vụ Phù Văn 1
Thần Phần Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 70 Thánh Phần Phù Văn 1
Thần Thạch Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 70 Thánh Thạch Phù Văn 1
Thất Sát Tinh Phù 1 Mảnh Ngọc 70 Phá Quân Tinh Phù 1
Thánh Khí Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 200 Huyền Khí Phù Văn 1
Thánh Thụ Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 200 Huyền Thụ Phù Văn 1
Thánh Vụ Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 200 Huyền Vụ Phù Văn 1
Thánh Phần Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 200 Huyền Phần Phù Văn 1
Thánh Thạch Phù Văn 1 Mảnh Ngọc 200 Huyền Thạch Phù Văn 1
Phá Quân Tinh Phù 1 Mảnh Ngọc 200 Tử Vi Tinh Phù 1

 

Mảnh Ngọc nhận được thông qua sự kiện Nạp Đơn

 

3. ƯU ĐÃI TIÊU PHÍ 

- Thời Gian: Từ 0h ngày 26/02 đến hết ngày 28/02/2020

- Phạm vi: Tất cả máy chủ

- Nội dung: Trong thời gian SK, mỗi ngày đại hiệp Tích Lũy Tiêu Phí đạt mức nhất định sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn!

- Phần thưởng:   

Mốc Vàng Phần Thưởng Số Lượng
500
Bạc 500000
Đá Tinh Luyện 300
1000
Thần Vũ 10
Giác Ngộ Đan 10
Cốt Phượng Hoàng 20
3000
Thần Vũ 20
EXP Phù Thạch 20
Giác Ngộ Đan 30
Rương mảnh Đồng Hành Cam 3
5000
Vàng 1500
Thần Vũ 30
Linh Thạch 300
Giác Ngộ Đan 50
Rương mảnh Đồng Hành Cam 5
10000
Vàng 2500
Huyết Phượng Hoàng 30
EXP Phù Thạch 30
Giác Ngộ Đan 100
Rương mảnh Đồng Hành Cam 10
15000
Vàng 3500
Hồn Phượng Hoàng 30
EXP Phù Thạch 50
Giác Ngộ Đan 150
Rương mảnh Đồng Hành Cam 15

    

4. TÍCH LŨY KIM HỶ LỆNH - ĐỔI QUÀ NHƯ Ý

- Thời Gian: Từ 0h ngày 18/03 đến hết ngày 20/03/2020

- Phạm Vi: Tất cả máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, đại hiệp khi tham gia hoạt động thường ngày trong game sẽ nhận được vật phẩm Kim Hỷ Lệnh, sau đó đem số Kim Hỷ Lệnh mang đi đổi để nhận được những phần thưởng tương ứng!

- Phần Thưởng:

SỐ KHL CẦN ĐỔI ĐƯỢC SỐ LƯỢNG LẦN ĐỔI
5 Bạc 100000 30
5 Rương Mảnh Thái Cực 1 10
5 Rương Mảnh Trầm Phù 1 10
5 Rương Mảnh Hỗn Độn 1 10
5 Rương Mảnh Thiên Mệnh 1 10
30 Kim Long 5 5
15 Đá Tinh Luyện 150 10
15 EXP Phù Thạch 5 10
25 Tu Luyện Đan 50 5
30 Quà Đá Khắc 1 5
40 Đá Ngũ Hành 300 5
50 EXP Phù Thạch 20 5
30 Cốt Phượng Hoàng 10 2
35 Huyết Phượng Hoàng 10 2
75 Hồn Phượng Hoàng 5 2
80 Rương chọn mảnh Đồng Hành Cam 2 5
80 Rương mảnh Trang Bị Đỏ (5 - 10 mảnh) 1 3
110 Rương mảnh Vũ Khí Đỏ (5 mảnh) 1 3
140 Rương mảnh Trang Sức Đỏ (5 - 10 mảnh) 1 3
150 Rương chọn Trang Bị Cam 1 1
250 Rương chọn Vũ Khí Cam 1 1
350 Rương chọn Trang Sức Cam 1 1
800
Giác Ngộ Đan 100
5
Tư Chất Đan 300
250 Rương vũ khí Hồng Hoang (10 mảnh) 1 1
350 Rương Trang Sức Hồng Hoang (10 mảnh) 1 1
450 Rương Trang Bị Hồng Hoang (10 mảnh) 1 1

   

5. TÚI QUÀ ƯU ĐÃI

- Thời Gian: Từ 0h ngày 26/02 đến hết ngày 03/03/2020

- Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, đại hiệp mua đúng gói 250 Vàng sẽ nhận được chọn 1 trong 3 Túi Quà Sơ Cấp - Trung Cấp - Cao Câp mở ra nhận được những vật phẩm quý hiếm và Gói Quà Ưu Đãi!

- Phần Thưởng: 

Túi Quà Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú
Quà Cao Cấp
Vàng 500
Nạp Đơn nhận được
Hộ Phù III 5
Quà Đá Khắc 5
Gói Quà Ưu Đãi 1
Quà Trung Cấp
Vàng 500
Hộ Phù II 10
Tư Chất Đan 500
Gói Quà Ưu Đãi 1
Quà Sơ Cấp
Vàng 500
Hộ Phù I 20
Đá Tinh Luyện 500
Gói Quà Ưu Đãi 1
Gói Quà Ưu Đãi
Rương Đá 8 1
Mở rơi ngẫu nhiên
Rương Đá 7 1
Rương Đá 6 1
Giác Ngộ Đan 10
EXP Phù Thạch 20

 

6. ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ

- Thời Gian: Từ 0h ngày 18/03 đến hết ngày 20/03/2020

- Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được các phần thưởng cực HOT!!

- Phần Thưởng: 

Ngày Phần Thưởng Số Lượng
Ngày 1
Bạc 200000
Tư Chất Đan 100
Quà Đá Khắc 1
Ngày 2
Bạc 300000
Tư Chất Đan 150
Quà Đá Khắc 2
Ngày 3
Bạc 500000
Tư Chất Đan 200
Quà Đá Khắc 3

 

  

7. ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ

- Thời Gian: Từ 0h ngày 18/03 đến hết ngày 20/03/2020

- Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, tiệm Ưu Đãi Vật Phẩm sẽ bán các phần thưởng cực HOT với giá cực kỳ HẤP DẪN!!

- Phần Thưởng:  

Vàng Phần Thưởng Số Lượng Số lần đổi
300 Hộ Phù-II 10 10
1500 Hộ Phù-III 10 10
2000 Hộ Phù-IV 5 10
1800 Rương chọn Trang Bị Cam 1 1
2700 Rương chọn Vũ Khí Cam 1 1
3600 Rương chọn Trang Sức Cam 1 1
2000 Kim Chung Tráo 1 1
2000 Dịch Cân Kinh 1 1
2000 Khô Mộc Trùng Xuân 1 1
4000 Trọng Điệp Thuật 1 1
900 Mảnh đồng hành Hoàng Dược Sư 50 10
900 Mảnh đồng hành Dương Quá 50 10
900 Mảnh đồng hành Vương Trùng Dương 50 10
900 Mảnh đồng hành Tiểu Long Nữ 50 10
3000 Mảnh đồng hành Kiều Phong 150 10
7000 Giác Ngộ Đan 150 10
  Tư Chất Đan 1500  
900 Rương mảnh Trang Bị Đỏ (5 - 10 mảnh) 1 10
1000 Rương mảnh Vũ Khí Đỏ 1 20
1200 Rương mảnh Trang Sức Đỏ (5 - 10 mảnh) 1 10
5000 Giác Ngộ Đan 88 10
  Tư Chất Đan 888  
2500 EXP Phù Thạch 100 10
7000 Rương Chọn Sách Kỹ Năng Nguyên Tố Cam 1 1
1500 Rương vũ khí Hồng Hoang (10 mảnh) 1 10
1800 Rương Trang Sức Hồng Hoang (10 mảnh) 1 10
2100 Rương Trang Bị Hồng Hoang (10 mảnh) 1 10
2000 Rương chọn Thần Phù 6 1 2
7000 Rương chọn Thần Phù 7 1 2
11000 Rương chọn Thần Phù 8 1 2
16500 Rương chọn Thần Phù 9 1 2

   

8. ƯU ĐÃI NẠP ĐƠN(Reset mỗi ngày)

- Thời Gian: Từ 0h ngày 26/02 đến hết ngày 28/02/2020

- Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, đại hiệp mua đúng gói Vàng tương ứng sẽ nhận được thưởng lớn!

- Phần Thưởng: 

GÓI VÀNG Phần Thưởng Số Lượng
Giới Hạn Lần Nạp
Gói 100 Vàng (180 GOSU)
Vàng 30
5
Thần Vũ 10
Thể Lực Đan 5
Gói 250 Vàng (450 GOSU)
Vàng 75
5
Kim Long 5
Linh Thạch 100
EXP Phù Thạch 10
Gói 500 Vàng (900 GOSU)
Vàng 150
5
Tư Chất Đan 300
Đá Tinh Luyện 300
Thiên Linh Đan 200
Gói 1000 Vàng (1800 GOSU)
Vàng 500
5
Kim Hỷ Lệnh 30
Đá Ngũ Sắc 500
Rương chọn Trang Bị Cam 1
Rương chọn mảnh Đồng Hành Cam 2
Gói 2500 Vàng (4500 GOSU)
Vàng 1250
5
Kim Hỷ Lệnh 75
Quà Đá Khắc 10
Rương chọn Vũ Khí Cam 1
Rương chọn mảnh Đồng Hành Cam 5
Gói 5000 Vàng (9000 GOSU)
Vàng 2500
5
Kim Hỷ Lệnh 150
Giác Ngộ Đan 50
Rương chọn Trang Sức - Cam 1
Rương chọn mảnh Đồng Hành Cam 10

 

9. TÍCH LŨY NẠP THẺ (Reset mỗi ngày)

- Thời Gian: Từ 0h ngày 18/03 đến hết ngày 20/03/2020

- Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, mỗi ngày đại hiệp tích lũy nạp thẻ đạt mốc Vàng nhất định sẽ nhận được các phần thưởng cực HOT!

- Phần Thưởng:   

Mốc Vàng Phần Thưởng Số Lượng
250
Bạc 500000
Hộ Phù I 50
Kim Long 5
Đá Tinh Luyện 300
500
Bạc 700000
Thần Vũ 50
Rương Đá 6 1
Đá Tinh Luyện 500
Rương mảnh Đồng Hành Cam 5
1000
Bạc 1500000
Hộ Phù II 50
Giác Ngộ Đan 100
Rương Đá 6 2
Thông Linh Quyển 1
Mảnh sách Đồng Hành - Vĩnh Hằng Chi Lực 30
2500
Bạc 2000000
Tư Chất Đan 300
Rương chọn Đá 7 1
EXP Phù Thạch 100
Rương mảnh Đồng Hành Cam 30
Mảnh sách Đồng Hành - Vĩnh Hằng Chi Lực 60
5000
Bạc 2500000
Quà Đá Khắc 20
Giác Ngộ Đan 200
Rương chọn Đá 7 2
Rương mảnh Trang Bị Đỏ 10
Mảnh sách Đồng Hành - Vĩnh Hằng Chi Lực 120
10000
Bạc 3000000
Tư Chất Đan 500
Rương chọn Đá 8 1
Quà Đá Khắc 30
Rương mảnh Vũ Khí Đỏ 20
Rương mảnh Đồng Hành Cam 60
15000
Bạc 5000000
Giác Ngộ Đan 300
Hộ Phù IV 30
Rương chọn Đá 9 1
Rương mảnh Trang Sức Đỏ 20
Sách kỹ năng Đồng Hành - Bàn Cổ Chi Lực x

 

 

  

Mở Rương chọn Đá 9 sẽ được chọn 1 trong 7 loại Đá Khảm - 9

 

 Mở Rương chọn Đá 8 sẽ được chọn 1 trong 7 loại Đá Khảm - 8

  

Mở Rương chọn Đá 7 sẽ được chọn 1 trong 7 loại Đá Khảm - 7 

 

10. QUÀ NẠP THẺ MỖI NGÀY

- Thời Gian: Từ 0h ngày 18/03 đến hết ngày 24/03/2020

- Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, mỗi ngày chư vị Mua Gói Vàng bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng cực HOT. 

- Phần Thưởng:  

Ngày Phần Thưởng Số Lượng
Ngày 1
Bạc 200000
Linh Thạch 50
Giác Ngộ Đan 20
Ngày 2
Bạc 500000
Quà Đá Khắc 10
Tư Chất Đan 300
Ngày 3
Bạc 1000000
EXP Phù Thạch 20
Giác Ngộ Đan 50
Ngày 4
Vàng 100
Tư Chất Đan 400
Huyết Phượng Hoàng 30
Ngày 5
Vàng 150
Giác Ngộ Đan 100
Hồn Phượng Hoàng 10
Rương chọn Trang Bị Cam 1
EXP Phù Thạch 20
Ngày 6
Vàng 200
Tư Chất Đan 500
Huyết Phượng Hoàng 40
Rương chọn Vũ Khí Cam 1
Quà Đá Khắc 20
Ngày 7
Vàng 300
Giác Ngộ Đan 200
Hồn Phượng Hoàng 15
Rương chọn Trang Sức - Cam 1
EXP Phù Thạch 40

 

    

11. NẠP THẺ TÍCH LŨY

- Thời Gian: Từ 0h ngày 18/03 đến hết ngày 24/03/2020

- Phạm Vi: Tất cả máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, đại hiệp tích lũy nạp thẻ đạt mốc Vàng nhất định sẽ nhận được những phần thưởng cực HOT!!

- Phần Thưởng:  

Mốc Vàng Phần Thưởng Số Lượng
250
Thần Vũ 30
Rương Đá 6 1
Đá Tinh Luyện 500
500
Thần Vũ 50
Rương Đá 6 2
Tư Chất Đan 100
Giác Ngộ Đan 30
1000
Thần Vũ 50
Rương Đá 7 1
Tư Chất Đan 200
Giác Ngộ Đan 50
Rương Thần Phù 5 (Bộ) 1
2500
Rương Đá 7 2
Tư Chất Đan 400
Giác Ngộ Đan 100
EXP Phù Thạch 200
Rương Thần Phù 6 (Bộ) 1
5000
Rương Đá 7 3
Hồn Phượng Hoàng 30
Tư Chất Đan 1000
Mảnh đồng hành Kiều Phong 100
Rương mảnh Trang Bị Đỏ (5 - 10 mảnh) 10
10000
Rương chọn Đá 8 1
Hồn Phượng Hoàng 50
Mảnh đồng hành Kiều Phong 200
Rương mảnh Trang Sức Đỏ (5 - 10 mảnh) 20
Rương Chọn Sách Kỹ Năng Nguyên Tố Cam 1
25000
Phụng Vũ 150
Tư Chất Đan 3000
Rương chọn Đá 9 1
Mảnh đồng hành Kiều Phong 300
Rương Trang Bị Hồng Hoang (10 mảnh) 20
Rương mảnh Trang Bị Đỏ (240 mảnh) 1
50000
Phụng Nhãn 100
Rương chọn Đá 10 1
Rương Thần Phù 7 (Bộ) 1
Mảnh đồng hành Kiều Phong 600
Rương vũ khí Hồng Hoang (10 mảnh) 20
Rương mảnh Vũ Khí Đỏ (240 mảnh) 1
75000
Giác Ngộ Đan 800
Rương chọn Đá 10 2
Rương Thần Phù 8 (Bộ) 1
Mảnh đồng hành Kiều Phong 800
Rương Trang Sức Hồng Hoang (10 mảnh) 20
Rương mảnh Trang Sức Đỏ (240 mảnh) 1
100000
Rương Thần Phù 9 (Bộ) 1
Rương chọn Đá 11 1
Mảnh đồng hành Kiều Phong 1200
Rương mảnh Vũ Khí Đỏ (240 mảnh) 1
Rương mảnh Trang Bị Đỏ (240 mảnh) 2
Rương mảnh Trang Sức Đỏ (240 mảnh) 1
200000
Tư Chất Đan 10000
Rương Thần Phù 10 (Bộ) 1
Mảnh đồng hành Kiều Phong 2500
Rương vũ khí Hồng Hoang (240 mảnh) 1
Rương Trang Sức Hồng Hoang (240 mảnh) 1
Rương Trang Bị Hồng Hoang (240 mảnh) 2

 

  

12. TÍCH LŨY TIÊU PHÍ

- Thời Gian: Từ 0h ngày 18/03 đến hết ngày 24/03/2020

- Phạm Vi: Tất cả máy chủ

- Nội Dung: Trong thời gian SK, đại hiệp tích lũy tiêu phí Vàng đạt mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng cực HOT!

- Phần Thưởng: 

Mốc Vàng Phần Thưởng Số Lượng
500
Bạc 300000
Khí Hồn 200
Đá Tinh Luyện 100
1000
Thần Vũ 20
Tư Chất Đan 100
Linh Thạch 200
3000
Thần Vũ 50
Rương Đá 6 1
Đá Ngũ Hành 500
5000
Rương Đá 6 1
Linh Thạch 300
Rương chọn Trang Bị Cam 1
10000
Rương Đá 6 2
Tư Chất Đan 500
Giác Ngộ Đan 50
Rương mảnh Đồng Hành Cam 5
20000
Rương Đá 7 1
Quà Đá Khắc 5
EXP Phù Thạch 50
Rương mảnh Đồng Hành Cam 10
30000
Rương Đá 8 1
Quà Đá Khắc 10
Giác Ngộ Đan 150
Rương mảnh Đồng Hành Cam 20
50000
Rương chọn Đá 8 2
Quà Đá Khắc 20
EXP Phù Thạch 100
Rương mảnh Đồng Hành Cam 30
100000
Rương chọn Đá 9 1
Quà Đá Khắc 30
Giác Ngộ Đan 300
Rương mảnh Đồng Hành Cam 50

  

**Mọi thông tin chi tiết lấy ingame làm chuẩn

 

Thân mời chư vị theo dõi các nội dung gợi ý quan trọng bên dưới để việc bôn tẩu chinh phục giang sơn trong thế giới Hiệp Khách Hành trở nên trọn vẹn nhất:

 Hướng dẫn Nạp Thẻ trại trang MPAY.GOSU.VN

 Hướng dẫn Mua thẻ GOSU

 Hướng dẫn Nhận và Sử Dụng Giftcode

 Hướng dẫn tăng Lực Chiến

 Đặc điểm và hiệu ứng của các bộ Trang Bị Cam

 Trang bị Đỏ và những điều cần biết!

 Kênh hỗ trợ online: http://hotro.gosu.vn/

 Tổng đài hỗ trợ: 1900 7189

 Tham gia Hội Quán Đại Anh Hùng tại đây!

 

Bấm vào hình để xem HƯỚNG DẪN NẠP GOSU

Dung Nhi kính bút!

Đại hiệp vui lòng dùng thiết bị iOS và truy cập trang chủ http://daianhhung.vn và bấm Tải Game

OK