Ưu Đãi Cuối Tuần Nhân Đôi ĐẠI MẠC

Dung Nhi xin gửi tới chư vị đại hiệp ưu đãi cuối tuần như sau: 

 

NHÂN ĐÔI ĐẠI MẠC

Thời gian: Từ 0h ngày 19/11 đến 23h59 ngày 19/11

Phạm vi: tất cả máy chủ

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, tham gia sk ĐẠI MẠC sẽ nhận nhiều phần thưởng giá tri.

 

 

Dung Nhi kính bút!

Đại hiệp vui lòng dùng thiết bị iOS và truy cập trang chủ http://daianhhung.vn và bấm Tải Game

OK