Tăng cấp nhận thưởng

Tăng cấp nhanh chóng và nhận thật nhiều phần thưởng hấp dẫn!

 

Thời gian

- Không giới hạn thời gian

Nội dung

- Chư vị đại hiệp khi đạt đến những mốc cấp độ yêu cầu sẽ được nhận ngay phần thưởng tương ứng

Phần thưởng

 

Cấp Phần thưởng
10 Kim Long (x2)
15 Đá Tinh Luyện (x100)
20 Dịch Cân Đan (x20)
25 Khí Hồn (x300)
30 Tu Luyện Đan (x100)
35 Linh Thạch (x100)
40 Thiên Linh Đan (x150)
45 Tiến Cấp Đan (x50)
50 Đá Ngũ Sắc (x300)
55 Rương Mảnh Cam (x30)
60 Kim Long (x10)
65 Linh Thạch (x200)
70 Tu Luyện Đan (x150)

 

 

Dung Nhi kính bút

Đại hiệp vui lòng dùng thiết bị iOS và truy cập trang chủ http://daianhhung.vn và bấm Tải Game

OK