Sự kiện đua Top

Chư vị anh hùng thân mến,

Nhân dịp ra mắt máy chủ mới, Dung Nhi xin gửi đến Đại Hiệp chuỗi sự kiện đua TOP cực kỳ hấp dẫn với những phần thưởng cực kỳ giá trị. Anh hùng hội tụ, cùng nhau tranh tài và mang về nhiều phần thưởng thật hấp dẫn!

 

【 ĐUA TOP LỰC CHIẾN 

- Thời Gian: Trong thời gian 7 ngày, kể từ khi ra mắt máy chủ mới 

- Nội Dung: Trong thời gian SK, các vị anh hùng đạt TOP 100 ở BXH Lực chiến vào lúc 24h ngày thứ 3 và 7 của máy chủ mới sẽ nhận được thưởng hấp dẫn

- Phần Thưởng:

TOP Phần Thưởng Số Lượng
1
Rương Đá 7 1
Rương Trang Sức Cam 1
Rương Mảnh Vũ Khí Chấn Thiên Đỏ (60 Mảnh) 2
2 - 5
Rương Đá 6 1
Rương Vũ Khí Cam 1
Rương Mảnh Vũ Khí Chấn Thiên Đỏ (60 Mảnh) 1
6 - 10
Rương Đá 5 1
Rương Trang Bị Cam 1
Rương Mảnh Trang Bị Chấn Thiên (40 Mảnh) 1
11 - 50
Rương Đá 5 1
Rương Trang Bị Cam 1
51 - 100
Rương Đá 4 1
Rương Trang Bị Cam 1

 

【 ĐUA TOP ĐẤU TRƯỜNG 

- Thời Gian: Trong thời gian 7 ngày, kể từ khi ra mắt máy chủ mới 

- Nội Dung: Trong thời gian SK, các vị anh hùng đạt TOP 20 BXH Đấu Trường vào lúc 24h ngày thứ 2, 4, 7 của máy chủ mới sẽ nhận được thưởng

- Phần Thưởng: 

TOP Phần Thưởng Số Lượng
1 Rương mảnh Phòng Cụ Chấn Thiên 1
Rương Đá-6 1
2 - 5 Túi Chọn Liên - Cam 1
Rương Đá-5 1
6 - 20 Rương Đá-5 1

 

【 ĐUA TOP CẤP ĐỘ 

- Thời Gian: Trong thời gian 7 ngày, kể từ khi ra mắt máy chủ mới 

- Nội Dung: Trong thời gian SK, các vị anh hùng đạt TOP 10 BXH Cấp độ vào lúc 10h ngày thứ 7 của máy chủ mới sẽ nhận được thưởng hấp dẫn. Phần thưởng sẽ được trao vào hộp thư nhân vật trong vòng 48 tiếng sau khi kết quả được công bố

- Phần Thưởng: 

TOP Phần Thưởng Số Lượng
1 Rương Thần Phù-6 1
Đá Tinh Luyện 1000
Khí Hồn 5000
2 - 3 Rương Thần Phù-5 1
Đá Tinh Luyện 500
Khí Hồn 3000
4 - 10 Rương Thần Phù-4 1
Đá Tinh Luyện 300
Khí Hồn 1000

 

【 ĐUA TOP BANG HỘI 

- Thời Gian: Trong thời gian 7 ngày, kể từ khi ra mắt máy chủ mới 

- Nội Dung: Trong thời gian SK, vào lúc 24h ngày thứ 7 của máy chủ mới, hệ thống sẽ căn cứ vào BXH Bang Hội để phát thưởng cho các Bang Chủ của 10 bang có sự phát triển mạnh mẽ nhất trong server

- Phần Thưởng: 

TOP Phần Thưởng Số Lượng
1 Vàng (x3000) 3000
EXP Bang Hội-III 10000
2 - 5 Vàng (x2000) 2000
EXP Bang Hội-III 5000 
6 - 10 Vàng (x1000) 1000
EXP Bang Hội-III 3000 

 

**Lưu Ý: Phần thưởng sẽ được phát thông qua hộp thư ingame

Dung Nhi kính bút

Đại hiệp vui lòng dùng thiết bị iOS và truy cập trang chủ http://daianhhung.vn và bấm Tải Game

OK