Kim Hỷ Lệnh

Tích lũy Kim Hỷ Lệnh để đổi lấy những phần thưởng thú vị!

 

Thời gian

- 7 ngày đầu tiên của máy chủ mới

Nội dung

- Chư vị đại hiệp khi tham gia hoạt động thường ngày trong game sẽ nhận được vật phẩm Kim Hỷ Lệnh, sau đó đem số Kim Hỷ Lệnh mang đi đổi để nhận được những phần thưởng tương ứng.

Phần thưởng

 

Phần thưởng Số KHL cần đổi
Bạc (x30,000) 5
Đá Tinh Luyện (x150) 50
Tu Luyện Đan (x120) 100
Rương Đá 5 (x1) 200
Đá Ngũ Sắc (x3000) 500

 

 

Dung Nhi kính báo

Đại hiệp vui lòng dùng thiết bị iOS và truy cập trang chủ http://daianhhung.vn và bấm Tải Game

OK