Truyền công Bang Hội

Truyền Công Bang Hội là tính năng dành cho các thành viên trong cùng Bang hội, sau khi truyền công thì cả 2 nhân vật sẽ nhận được thêm nhiều điểm kinh nghiệm quý báu!

 

Điều kiện tham gia:

- Nhân vật đạt cấp 12 và gia nhập Bang Hội

- Nhân vật truyền công và nhận truyền công phải chênh lệch từ 1 cấp trở lên

- Chỉ có thể truyền công giữa các thành viên cùng Bang Hội

- Mỗi ngày, người chơi sẽ có 2 lần truyền công và nhận truyền công miễn phí. Người chơi VIP càng cao sẽ mua được nhiều lượt truyền công

 

HƯỚNG DẪN THAM GIA

Tại giao diện Bang Hội, chư vị ấn vào giao diện PHÚC LỢI và chọn TRUYỀN CÔNG BANG để tiến hành Truyền Công

 

Tại giao diện Truyền Công Bang, chư vị bấm vào Truyền Công để gửi lời mời tới tất cả người chơi có cấp độ lớn hơn chư vị trong Bang Hội

 

Khi đối phương đồng ý Truyền Công thì chư vị cần phải xác nhận để tiến hành Truyền Công

 

Mỗi lượt Truyền Công sẽ kéo dài 30 giây. Phần thưởng sau khi Truyền Công là Điểm Kinh Nghiệm cho nhân vật!

 

Dung Nhi kính bút!

 

 

 

Đại hiệp vui lòng dùng thiết bị iOS và truy cập trang chủ http://daianhhung.vn và bấm Tải Game

OK