Trang Bị Đỏ và những điều cần biết

Tiến cấp trang bị là một tính năng đặc sắc trong Đại Anh Hùng, giúp các Đại Hiệp dễ dàng có được một bộ trang bị cực phẩm trong game với các chỉ số cực mạnh như Thiên Nộ - Chấn Thiên!

 

Trang bị Đỏ nhận từ đâu?

- Tiến cấp từ Trang Bị Cam lên Trang Bị Đỏ

- Ghép mảnh Trang Bị Đỏ

 

Điều kiện để tiến cấp Trang Bị Đỏ là gì?

- Trang bị nâng cấp phải là Trang Bị Cam

- Cấp Cường Hóa phải từ 90 trở lên, cấp Tinh Luyện phải đạt +10

- Thuộc tính Chú Linh phải đạt đủ điều kiện

- Nguyên liệu tiến cấp Trang Bị Đỏ gồm Đá Ngũ Sắc và Khí Hồn

 

Mặc đủ bộ Trang Bị Đỏ sẽ kích hoạt thuộc tính gì?

- Trang Bị Đỏ chia ra làm 2 loại là Thiên Nộ và Chấn Thiên. Khi mặc đủ bộ trang bị sẽ kích hoạt thuộc tính ẩn khác nhau

 

Sở hữu bộ Trang Bị Đỏ sẽ có nhiều chỉ số siêu khủng

 

Dung Nhi kính bút!

Đại hiệp vui lòng dùng thiết bị iOS và truy cập trang chủ http://daianhhung.vn và bấm Tải Game

OK