Đặc điểm và hiệu ứng các Bộ Trang Bị Cam trong Đại Anh Hùng

BỘ THIÊN MỆNH

- Vũ khí phù hợp: Kiếm, Đao

- Thuộc tính

 Hiệu ứng của bộ trang bị Thiên Mệnh

 

TRẦM PHÙ

- Vũ Khí phù hợp: Thương, Kiếm

- Thuộc Tính

 Hiệu ứng của bộ trang bị Trầm Phù

 

HỖN ĐỘN

- Vũ Khí phù hợp: Đao, Thương

- Thuộc Tính

 Hiệu ứng của bộ trang bị Hỗn Độn

 

THÁI CỰC

- Vũ Khí phù hợp: Kiếm, Đao, Thương

- Thuộc Tính

 Hiệu ứng của bộ trang bị Thái Cực

 

 

Dung Nhi kính bút!

Đại hiệp vui lòng dùng thiết bị iOS và truy cập trang chủ http://daianhhung.vn và bấm Tải Game

OK